GOELROGosudarstvennaja komissija po elektrifikacii Rossii, Státní komise pro elektrifikaci Ruska – komise, která v roce 1920 sestavila podle Leninových pokynů perspektivní plán rozvoje národního hospodářství sovětského Ruska na základě elektrifikace. Plán GOELRO byl rozpočten na 10 až 15 let a obsahoval zejména výstavbu 30 oblastních vodních elektráren. Byl splněn do roku 1931.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ivan Gavrilovič Alexandrov, Pavel Alexandrovič Florenskij, Viktor Sergejevič Kulebakiu.

Reklama: