godesberská jednáníJednání A. Hitlera s britským ministerským předsedou N. Chamberlainem, uskutečněná ve dnech 22.–24.9.1938 v německém Godesbergu. Navazovala na berchtesgadenskou schůzku dne 15.9.1938. Původně měla rozhodnout o způsobu připojení českých pohraničních území, požadovaných Hitlerem v Berchtesgadenu, k Německu. V Godesbergu však Hitler vystoupil s dalšími územními požadavky vůči Československu, jejichž splnění by učinilo z Československa zcela bezbranný a hospodářsky neživotný státní útvar, a zároveň žádal, aby ČSR neprodleně vyhověla i územním nárokům beckovského Polska a horthyovského Maďarska. Dále požadoval, aby z českého pohraničí nejpozději do 1.10.1938 byly staženy československé vojenské jednotky, policie, četnictvo a finanční stráž a byly nahrazeny německými vojsky. Nacistické nároky vůči Československa byly shrnuty do tzv. godesberského memoranda, předloženého Chamberlainovým prostřednictvím československé vládě. Stupňování Hitlerových požadavků a jejich ultimativní tón vedly Chamberlaina k přerušení jednání. Vyvolaly odpor také u britských a francouzských opozičních politických kruhů i celé demokratické veřejnosti a způsobily tak dočasnou změnu v dosavadních postojích britské a francouzské vlády. Československá vláda pak rozhodně godesberské memorandum odmítla. Britský ministerský předseda a další britští a francouzští stoupenci appeasementu však pokračovali ve svém úsilí o dohodu s Hitlerem, vrcholícím o několik dnů později mnichovským diktátem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 2. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: berchtesgadenské podmínky.

Reklama: