Gniezno

MapaMěsta a obce

[Gnězno], Hnězdno – město v Polsku ve vojvodství Poznaň; 62 100 obyvatel (1983). Průmysl textilní, strojírenský, potravinářský, obuvnický. Dopravní křižovatka. Divadlo, muzeum. Původně ústřední hradiště Polanů (od 8. století). Po roce 966 zde vystavěn kostel, kam dal přenést Boleslav I. Chrabrý ostatky Vojtěcha Slavníkovce. Vojtěchův kult, podporovaný i císařem Otou III., umožnil zřízení arcibiskupství v Gniezně (rok 1000). Kolem roku 1243 Gnieznu udělena městská práva. Gniezno se stalo prvním hlavním městem polského státu a městem korunovace polských králů. V srpnu roku 1300 zde korunován český král Václav II. na polského krále. V roce 1331 bylo Gniezno zničeno řádem německých rytířů a roku 1665 pak Švédy. V letech 1793–1807 a 1815–1818 v pruském záboru, V letech 1807–1815 součást knížectví varšavského. Roku 1821 bylo přeneseno arcibiskupství z Gniezna do Poznaně. Od roku 1918 součást Polska.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 12. 2021
Autor: -red-
Reklama: