George Gordon ByronBiografie / Poezie
[Bajrn], *22.1.1788 – †19.4.1824, lord, celým jménem George Gordon Noel Byron, anglický romantický básník, čelný představitel romantismu. Účastnil se vzpoury Řeků proti Turkům, zemřel v Řecku. Jeho bouřlivá poezie uchvacuje výmluvností a smyslem pro přírodu. Je autorem lyrickoepických poém (Childe Haroldova pouť, Korzár, Lara) a romantických povídek (Giaur, Nevěsta z Abydu, Parisina). Svědectvím milostných citů, básnického a názorového zrání je drobná lyrika (Hodiny zahálky, Hebrejské melodie, výbor Lyrika). Vrcholu dosáhl ve vtipných satirách (veršovaný román Don Juan) a ve filozofických dramatech (Manfred, Kain, Nebesa a země, Mazeppa, Vězeň chillonský). Výstředním životem, svobodomyslnými názory a vášnivě emotivní poezií ztělesňoval ideál romantismu. Výrazně ovlivnil evropské básnictví, také české a slovenské romantiky (K. H. Mácha, S. Chalupka).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: anglická literatura, Don Juan, Eliška Krásnohorská, Ernest Charles Jones, Ivan Jakovyč Franko, John Byron, Josef Durdík, májovci, Matteo Bandello, Percy Bysshe Shelley, povídka, Robert Schumann, romantismus, Seweryn Goszczyński, Václav Alois Jung.