Gabriel Honaré MarcelLiteratura / Biografie
*7.12.1889 – †9.10.1973, francouzský filozof a spisovatel, zakladatel křesťanského existencialismu. Působili na něho H. Bergson, L. Brunschvicg a J. Royce. Odmítl tomismus, soustředil se na otázky lidské existence. Ostře odděloval svět objektivnosti určený fyzickým světem a svět tajemství existence a s tímto rozštěpením skutečnosti související gnozeologická východiska: abstraktní racionální poznáni a intuitivní, emocionálně etickou sféru mystéria bytí. S tímto subjektivním idealismem a iracionalistickým stanoviskem pak souvisí Marcelova idealizace středověku, odmítání techniky měnící člověka na věc a hlásání nutnosti náboženské viry. Po odsouzení existencialismu papežskou encyklikou roku 1950 nazýval Marcel svou filozofii novosokratismem či křesťanským sokratismem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: naděje, Sokrates, technověda.