free jazz[Frí džez, angličtina, volný, svobodný džez] a) v širším smyslu označení pro experimentální projevy současných avantgardních hudebníků, b) v užším smyslu džezový sloh vyznačující se novým pojetím organizace zvukového materiálu. Vznikl na rozhraní 50. a 60. let 20. století (klasický představitel O. Coleman). Melodická složka free jazzu je výrazně individuální, používá glissanda, intonačně vychýlené tóny, velké intervalové skoky apod. V harmonii došlo k rozkladu funkčního tonálního systému a k uplatnění modality, polytonality, popřípadě atonality. Zvuková složka se postupně rozšířila o elektronicky deformované nebo vyráběné zvuky. Vliv měly i prvky exotických hudebních kultur (zvláště v oblasti metriky a v užití hudebních nástrojů) a rocku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Don Cherry.