atonalitaHudba

[Latina < řečtina ], skladebný sloh, který neguje z tonality vyplývající hierarchizované vztahy mezi tóny a akordy; atonální hudba záměrně ruší pocit jakéhokoliv tonálního centra. Atonalita se poprvé programově objevila u představitelů druhé vídeňské školy; dilema mezi tonální a atonální hudbou trvá dodnes. Viz také dodekafonie; elektronická hudba, hudba timbru; konkrétní hudba; punktualismus; seriální hudba.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alban Berg, Arnold Schönberg, Ernst Křenek, free jazz, tonalita.