Ferdinand de Saussure[Sosír], *22.11.1857 – †22.2.1913, švýcarský jazykovědec, indoevropeista, profesor univerzity v Ženevě. Filozoficky blízký E. Durkheimovi, G. Tardovi a francouzským racionalistům. Svým učením o jazyce (synchronie-diachronie, langue-parole, jazyk jako systém paradigmaticky a syntagmaticky uspořádaných prvků znakovost jazyka), obsaženém hlavně v Přednáškách z obecné jazykovědy, se Saussure stal jedním ze zakladatelů strukturální lingvistiky, působil i na vývoj sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: fonologie, langue - parole, signifiant, signifié, strukturalismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: