Evropský parlamentPolitologie

Anglicky European Parliament, volený zastupitelský orgán občanů Evropské unie (EU) (dříve Evropského společenství). Má 626 poslanců volených přímo na dobu 5 let. Zasedá ve Štrasburku a Bruselu. Počet mandátů pro jednotlivé členské země je určen principem svrchované rovnosti a principem proporcionality. Do parlamentu se volí systémem poměrného zastoupení – kromě Velké Británie, kde se používá systém většinový. Poslanci se sdruží do jednoltivých frakcí (socialistické, konzervativistické, křesťansko liberální apod.). Parlament má právo vydávat právní akty, hlasuje o rozpočtu, má kontrolní funkci nad Komisí. Má právo ji vyslovit nedůvěru, interpelovat jejího člena apod. Česká republika, jako přidružený člen EU, pravidelně vysílá do Evropského parlamentu delegaci volenou Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.Datum vytvoření: 14. 3. 2001
Datum aktualizace: 1. 7. 2021
Autor: JC

Odkazující hesla: Evropská komise, Evropská rada, Evropská unie, Evropský účetní dvůr, Lucemburk, Tändzin Gjamccho dalajlama čtrnáctý.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: