EuklidesMatematika
Eukleidés – asi 3. století př.n.l., řecký matematik. Působil v Alexandrii. Jeho hlavním dílem jsou Základy (řecky Stoicheia, latinsky Elementa). Zde Euklides shrnul v soustavu geometrické poznatky řecké matematiky. Pokusil se všechny geometrické věty odvodit z axiómů (postulátů) a definic. Jeho dílem byl značně ovlivněn vývoj matematiky, nebot řada matematiků se později zabývala revizí Základů. Přes značnou logickou dokonalost mělo toto dílo jisté mezery, což dalo podnět k dalšímu studiu logických základů geometrie a vlastní logiky. Euklides se též zabýval základy teorie čísel. Dokázal, že druhá odmocnina 2 není číslo racionální. Je autorem mnoha dalších nezachovaných spisů, například z astronomie a optiky. Viz také euklidovská geometrie, Euklidovy věty, Euklidův axióm o rovnoběžkách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adelard z Bathu, axiomatizace, Erhard Weigel, euklidovská geometrie, Euklidovy věty, Niccolo Fontana Tartaglia.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: