axiomatizace[Řečtina], způsob výstavby vědeckého systému, poprvé realizovaný v geometrii Euklidem. Při axiomatizaci se vyčleňuje podmnožina základních, v daném systému nedokazovaných vět (axiómů), z nichž jsou odvozovány ostatní jeho věty (takzvané teorémy). Z metateoretického hlediska se kladou na axiomatizaci různé požadavky (zejména bezespornosti a úplnosti), při jejichž splnění se systém stává axiomatickou soustavou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: axióm, axiomatická soustava.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: