Ernst Kretschmer[Krečmer], *8.10.1888 – †8.2.1964, německý psychiatr a neurolog, profesor univerzity v Marburgu a Tiibingenu. Zakladatel psychosomatické typologie člověka, autor historicky významné klasifikace temperamentu, který chápe synteticky (temperament proniká celou osobností) a vymezuje dosti široce (stupeň duševní citlivosti, ráz nálady, průběhové vlastnosti osobnosti, psychomotorika). Kretschmer rozlišil tři typy temperamentu (cyklotymní, schizotymní a viskózní) a pro každý z nich stanovil řadu vlastností pozorovatelných na úrovni osobnosti (například u cyklotyma převažuje nálada v dimenzi veselost-smutek, zatímco schizotymní nálady lze lokalizovat buď na dimenzi dráždivost-tupost, nebo na dimenzi citlivost-chlad). Kretschmerovy temperamentové typy kladně korelují s tělesnou stavbou člověka: cyklotym s pyknikem, schizotym s leptosomem, viskózní s atletikem. Materiál pro stanovení těchto temperamentů převzal Kretschmer z patologického vzorku, což je metodologicky problematické. Konstruoval též stupně těchto temperamentů a konkretizoval je z hlediska jejich afinity k psychotickému onemocnění. Na Kretschmerovu typologii navazuje řada studií a výzkumů jak v psychologii osobnosti, tak v psychopatologii. Hlavní dílo: Körperbau und Charakter (Tělesná stavba a charakter).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: biotypologie, cyklotymní typ, konstituce, schizoidní rysy, schizothymní typ, typ, William Herbert Sheldon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: