eleuzínieAntické Řecko
[Eleuzínye, řečtina, podle místního jména Eleusis], eleusinská mystéria – starořecké tajné obřady konané v Eleusině k poctě bohyně Démétry a Persefony. Jedna z nejstarších řeckých mystérií, jejichž základem byl mýtus o putování Démétry hledající svou dceru Persefonu (v kultovním pojmenování Koré) unesenou bohem Hádem do podsvětí a o zjevení se Démétry v Eleusině. Eleuzínie měly charakter agrární slavnosti, jejímž smyslem bylo zvýšit plodivost země (Koré se na příkaz Dia vrací na zem, aby odstranila neúrodu seslanou její matkou. Po dobu jejího pobytu na zemi vládne jaro a léto). Mystéria byla přístupna všem. Zasvěcenci byli rozděleni do tří skupin, jimž odpovídaly tři stupně mystérií: zasvěcení (myésis), naplnění (teleté) a zírání (epopteiá). Vrcholem epopteie bylo pravděpodobně spojení Démétry s Diem (viz též hieros gamos). Po připojení Eleusiny k Athénám v 7. století př.n.l. přistoupil k dosavadním božstvům kult héroa orby Triptolema (spolu s Démétrou a Korou tzv. eleuzínská trojice, Trias). Formálně představovaly eleuzínie takzvaná malá a velká mystéria s poměrně složitou liturgií. Vlastní obsah mystérií je znám jen přibližně. Svatyně určená pro obřady (telestérion) v posvátném okrsku Eleusiny z mykénské doby byla zničena (po přestavbě v 6. století př.n.l.) za perského vpádu roku 480 př.n.l. Eleuzínie včetně slavnostního průvodu z Athén do Eleusiny byly provozovány ještě v období raného křestanství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Démétér, hieros gamos, řecké antické divadlo, Triptolemos.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: