elektrické hudební nástrojeHudební nástroje
Hudební nástroje, jejichž tóny se tvoří pomocí elektrické energie. Podle vzniku tónu se dělí na nástroje elektrofonické (mechanickoelektrické) a nástroje elektronické. Nástroj slouží jako zdroj eletrických kmitů, a to: a) jako zdroj mechanický (elektrofonické nástroje), například pohyb strun (elektrická kytara) nebo otáčení kolečka (elektrofonické varhany) v magnetickém poli. b) jako zdroj elektronický (elektronické nástroje), tj. elektromagnetické kmity se tvoří v tónových generátorech (oscilátorech). Elektromagnetické kmity jsou snímány, upravovány a zesilovány elektrostatickými, elektromagnetickými, fotoelektrickými a elektroakustickými snímači a měněny v reproduktorech (sluchátkách) na slyšitelné kmity. Důležitou složkou obou skupin jsou filtry a měniče amplitudové a frekvenční modulace, které umožňují měnit původně modulované tóny a napodobovat zvuk známých nástrojů nebo vytvářet tóny nových, dosud neznámých barev. Popud ke vzniku těchto nástrojů dala nápadná změna barvy tónů u těch nástrojů, u nichž se použilo elektrických zesilovačů a reproduktorů původně jen k zesílení tónů. Elektrické hudební nástroje jsou většinou klávesové, a to vícehlasé se soustavou manuálů, pedálů a rejstříků, nebo jednohlasé, zpravidla s jedním manuálem, poskytující více intonační volnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 2. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: hudební nástroje, kytara.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: