Elba

MapaOstrovy
Ostrov v Tyrhénském moři v Toskánském souostroví; 223,5 km2, 30000 obyvatel (1978), patří k Itálii. Hornatý (Capanne, 1019 m n.m.); průmysl těžební (rudy železa); pěstuje se zde jižní ovoce. Ve starověku byla postupně ovládána Ligury, Etrusky, Řeky ze Syrakus a Římany. Od 11. století v rukou Pisy, v letech 1284–1306 Janova. Od konce 14. století součást knížectví Piombino; spolu s ním přešla roku 1557 do držby Toskánska, 1736 Neapolska. V roce 1802 připadla Francii, od 1805 v majetku sestry Napoleona I. Elisy, 1814 přidělena Napoleonovi I. jako suverénní knížectví. Roku 1815 byla připojena rozhodnutím vídeňského kongresu (po Napoleonově vylodění ve Francii) k Toskánsku. Od roku 1861 součást Itálie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ligurské moře, Piombino, Pisa, stodenní císařství, Toskánské souostroví, Tyrhénské moře.