Efesos

MapaMěsta a obce / Antické Řecko
[Efezos], antické řecké město v Malé Asii, nynější Efes v Turecku, osídlen od sklonku 2. tisíciletí př.n.l. Ióny. V Efesu stál největší řecký chrám Artemidy Efeské (Artemísion), počítaný k sedmi divům světa, který byl roku 356 př.n.l. zapálen Hérostratem, ale záhy obnoven. Od roku 129 př.n.l. byl součást římské říše a hlavní město provincie Asie. Roku 431 se v Efesu konal ekumenický koncil. Efesos je rodiště například filozofa Hérakleita, básníka Hippónakta, působila tam jedna z prvních křesťanských obcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: artemísion, Asia, helénistické výtvarné umění, Hérostratos, řecké antické výtvarné umění , Theodosius III..