Edward Chace TolmanPsychologie
[Tolmen], *14.4.1886 – †19.11.1959, americký psycholog, profesor univerzity v Berkeley. Původně orientován na studium abstraktního myšlení, retroaktivního útlumu a některých jevů z oblasti psychologie paměti. Tolman je nejvýznamnějším představitelem neobehaviorismu a teoretikem učení. Koncipoval cílesměrné chování. Autor kognitivních teorií učení, jež chápou proces učení jako funkci konfigurace stimulů. Zabýval se studiem kognitivních map. Svými pracemi Účelné chování zvířat a lidí, Kognitivní mapy u krys a lidí a Principy účelného chování vytyčil obrysy základního neobehaviorálního přístupu ke studiu základních psychologických kategorií a jevů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: bludiště, Egon Brunswik, expektance, intervenující proměnné, kognitivní, neobehaviorismus, učení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: