Drážďany

MapaMěsta a obce

Německy Dresden – město a přístav v jihovýchodním Německu na Labi, 110 m n. m. Původně slovanská osada, od 11. století součást Míšeňska. Okolo roku 1150 zde vybudovali Wettinové hrad. Na začátku 13. století došlo k rozvoji města, které roku 1299 obdrželo magdeburské městské právo. Stalo se střediskem dálkového obchodu, v roce 1484 získalo soudní svrchovanost, od 1485 se stalo hlavním městem Saska. Za třicetileté války odešla do Drážďan řada českých exulantů. Za Augusta II. Silného došlo k přestavbě města (vystavěn Zwinger, zámek Pillnitz u Drážďan, přestavba Moritzburgu). V bitvě u Drážďan 26.–27.8.1813 se podařilo vojskům Napoleona I. donutit k ústupu armády protifrancouzské koalice. Zboření městských hradeb v roce 1817 umožnilo další rozvoj Drážďan. V letech 1848–1849 se město stalo střediskem revolučních bojů v Sasku (květnové povstání 3.–9.5.1849). Dne 10.11.1918 byla v Drážďanech vyhlášena saská republika. V průběhu Kappova puče byly Drážďany od 13.3.1920 sídlem říšské vlády, 10.10.–21.10.1923 zde byla zřízena dělnická saská vláda. V noci z 13. na 14.2.1945 byly Drážďany téměř zničeny britsko-americkým náletem. Roku 1953 byla započata výstavba zničeného středu města.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 2. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Beckert, Brücke, Cyril Šumbera, Exakta, Fedor Augustovič Stěpun, Franz Fiedler, Gerhard Richter, Jean Victor Moreau, Josef Aloys Tichatschek, Matthias Jakob Schleiden, Sasko, Zwinger.
Reklama: