dostupLetectví
Letecká doprava. Výška, které je letadlo schopno dosáhnout za stanovených podmínek. Rozeznává se: a) dostup teoretický, dostup absolutní – výška, v níž je rychlost stoupání letadla nulová za podmínek standardní atmosféry a pro maximální hmotnost letadla dosažitelnou ve výšce dostupu; b) dostup praktický – výška, v níž letadlo je ještě schopno stoupat dohodnutou rychlostí stoupání; c) dostup cestovní – největší výška, v níž je možno dodržet optimální cestovní rychlost, aniž by byla překročena maximální cestovní rychlost; d) dostup statický – největší výška, ve které je letadlo schopno letět ustáleným vodorovným letem. Pro letadla typu VTOL největší výška, v níž je letadlo schopno vznášet se na místě ve volném prostředí; e) dostup svislý s vlivem země – největší nadmořská výška, v níž je letadlo typu VTOL schopno vznášet se na místě v blízkosti země.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: