dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrDohody, jež jsou organizace výjimečně oprávněny uzavírat s občany, nemohou-li plnění svých úkolů nebo zabezpečení svých potřeb zajistit pracovníky v pracovním poměru. Viz také dohoda o pracovní činnosti; dohoda o provedení práce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: