Dohoda o odvrácení jaderné válkySmlouva mezi SSSR a USA uzavřená v rámci jednání o omezení strategických zbraní (SALT). Podepsána byla dne 22.6.1973 ve Washingtonu s cílem odstranit nebezpečí války a použití jaderných zbraní. Smluvní strany se v ní zavázaly, že se vystříhají situací, které by mohly zostřit jejich vztahy nebo vést k vojenským konfrontacím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 5. 2007
Autor: -red-

Reklama: