divergentní myšleníRozbíhavé myšlení – produktivní typ myšlení který na jeden podnět, otázku či problémovou situaci poskytuje větší počet odpovědí, řešení, asociací a nápadů. Člověk s divergentním myšlením je takový jedinec, který místo jednoho řešení problému podává několik stejně možných a stejně pravdivých variant. Studiem a praktickým rozvíjením divergentního myšlení do progresívních forem (například při brainstormingu) se zabývá psychologie tvořivé činnosti a myšlení (psychologie kreativity).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: tvořivost.

Reklama: