disociační konstantaKa, fyzikálně chemická veličina; podíl ze součinu aktivit a, iontů a aktivity nedisociovaných molek. elektrolytu; například pro octovou kyselinu podle Arrheniovy teorie CH3COOH ↔ H+ + CH3COO- Ka=aH+ aCH3COO- _____________________________________________________________ , aCH3COOH resp. podle Brønstedovy teorie CH3COOH + H2O → H3O+ + CH3COO- Ka = H3O+ aCH3COO- ______________________________________________________ . aCH3COOH Disociační konstantu charakterizují iontové (disociační) rovnováhy v roztocích elektrolytů a jejich hodnoty jsou mírou síly elektrolytu. Viz také Guldbergův-Waageův zákon.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: disociační rovnováha, elektrolyt.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: