DamasehiosBiografie / Antické Řecko
*kolem 458 – †asi 533, starořecký filozof. Byl posledním z představitelů athénské školy novoplatoniků. Stoupenec Proklovy školy. Intenzívně rozvíjel dialektiku i mystiku Proklovu, stal se završitelem antického novoplatonismu. V jeho myšlení se proplétají hluboké dialektické ideje s mysticismem. Zdůrazňoval sjednocování protikladů, převahu nerozlišeného nad rozrůzněným. Z bohatého díla se zachoval jen komentář k části Platónova Parmenida a životopis jeho předchůdce Život Isidorův.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2020
Autor: -red-