členJazykověda, antepozitivní nebo postpozitivní formální výraz gramatické kategorie určenosti podstatných jmen. Funkce: člen určitý (původně zájmeno ukazovací – německy der, die, das, francouzsky le, la, anglicky the, bulharsky -ăt/-ă, -ta, -to) – konkretizační, generická. Člen neurčitý (původně číslovka jeden – německy ein, eine, ein, francouzsky un, une, anglicky a) – neutrální jednotková reference. Člen dělivý (francouzsky du, de la) – partitivní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: pád, podstatné jméno.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: