chlorhydrinyChemie
Organické sloučeniny. obsahující hydroxylovou skupinu a chlor na sousedních atomech uhlíku. Například ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol CH2CICH2OH), kapalina o teplota varu 129 °C, vznikající například adicí kyseliny chlorné na ethylen. Chlorhydriny jsou meziprodukty chemických výrob a syntéz.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-