chetitská literaturaLiteratura
Historie, literatura, písemné památky z oblasti Malé Asie psané v chetitském jazyce klínovým písmem. Nejstarší literární texty pocházejí ze 16. století př.n.l., většina napsána během 14. a 13. století př.n.l, Všechny nalezeny v královském archívu města Chattušaš. Chetitské písemnictví se vytvářelo pod vlivem mezopotamským, churritským, syrským, kananejským a původního obyvatelstva Malé Asie, Chattijců, Protochetitů. Chetitská literatura obsahuje mýty protochetitského původu, o zmizelém bohu Telipinovi, o boji boha bouře s drakem (Illujankaš, o Měsíci spadlém z nebe. Churritského původu je cyklus o Kumarbim, tzv. chetitská teogonie, Chedammu, Zpěv o Ullikummim – epické skladby o Appuovi a jeho dvou synech, o rybáři a nalezeném dítěti, příběh o lovci Kešši. Bohatě dokumentované texty historické, kroniky, anály a autobiografie, jež dosáhly vysoké úrovně. Lyrika je zastoupena modlitbami a hymny (hymny na boha slunce, modlitby za odvrácení moru). Literaturu naučnou představují zejména texty o chovu koní (autor Churrita Kikkuli ze země Mitanni). Chetitská literární tradice byla přervána okolo roku 1200 př.n.l. invazí mořských národů, které způsobily zánik chetitské říše. Česky byly vydány Mýty staré Mezopotámie, Prameny života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: