Chemnitz

MapaMěsta a obce

Česky Saská Kamenice – město a městský okres v Německu na řece Kamenici, 309 m n.m.; 244 401 obyvatel (31.12.2020). Průmysl strojírenský, chemický, elektroniky, elektrotechnický, dopravních prostředků, textilní, oděvní, dřevozpracující, slévárenský. Dopravní křižovatka, letiště. Muzea, divadla, galerie. Architektonické památky. Technika. Vědeckovýzkumné ústavy. Moderní výstavba. Kolem roku 1136 založil na přechodu přes řeku Chemnitz císař Lothar III. benediktýnský klášter, který dostal od Konráda III. právo trhu. V blízkostí kláštera roku 1165 byla založena osada Chemnitz, roku 1216 obdržela městské právo. Původně říšské město opakovaně dáváno do zástavy a po roce 1350 přešlo do trvalého držení Wettinů, od roku 1458 přešlo do majetku ernestinské linie rodu. Ve 14. století mělo město monopol v plátenické výrobě a stalo se významným hospodářským centrem; v polovině 16. století tam působil G. Agricola. Roku 1639 v bitvě u Chemnitz porazil generál J. Banér saské vojsko. V 19. století se vedle textilní výroby začalo rozvíjet i strojírenství (saský Manchester). Na jaře roku 1945 asi z 80 % zničeno nálety. Od roku 1952 krajské město, 1953 bylo město Chemnitz přejmenováno na Karl-Marx-Stadt, od roku 1990 opět Chemnitz.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Schwarzenberg/Erzgebirge.