chemická termodynamikaNauka o aplikaci termodynamiky na chemické reakce (homogenní a heterogenní) s přihlédnutím k těm fyzikálním dějům, které je provázejí, například změna skupenství, adsorpce, změna objemu, převod elektrického náboje ionty. Chemická termodynamika používá pojmy, veličiny, definice, axiomata a rovnice z obecné termodynamiky a dále zavádí veličiny a vztahy nové (reakční teplo, chemický a elektrochemický potenciál, chemická afinita, rovnovážná konstanta). Chemická termodynamika vychází z údajů o stavových parametrech soustavy (tlak, teplota, složení) a z energetické bilance procesu. Termodynamický výpočet pak umožňuje předvídat chování soustavy (například výtěžek reakce, stupeň oddělení složek reakční směsi po její rektifikaci). Chemická termodynamika často využívá výsledky statistické termodynamiky (například při výpočtu termodynamických funkcí látek ze spektrálních údajů). Velký význam má chemická termodynamika pro chemické inženýrství (při výpočtu reaktorů, destilačních kolon).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dodatková energie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: