afinitaChemie
Schopnost látky sloučit se s jinou látkou nebo částicí. Mírou afinity je maximální práce, která se reakcí uvolní. Za stálého objemu a teploty je mírou Helmholtzova energie, za stálého tlaku a teploty Gibbsova energie. Aby mohla chemická reakce samovolně probíhat, musí být hodnota její afinity kladná. Afinita je závislá nejen na teplotě a tlaku, ale i na složení reakční směsi; mění se tudíž v průběhu reakce, až za rovnováhy dosáhne nulové hodnoty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: chemická termodynamika, chemická vazba, metalotermie, slučovací Gibbsova energie, srážecí tavení, vodík.