česká akademie věd a uměníČAVU, původně Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Byla založena dne 23.1.1890 (zakládací listina 5.12.1892). Podle stanov bylo hlavním úkolem ČAVU šíření věd a umění v mateřském jazyce s přihlédnutím k potřebám rozvoje domácích zdrojů, zejména ve slovesném umění. Významnou součástí působení ČAVU bylo podporování osob a publikační činnosti na poli české vědy a umění. ČAVU byla rozdělena do tříd (I. – vědy filozofické, státní, právní a společenské, historické a archeologické; II. – matematika, přírodní vědy, lékařství a zeměpis; III. – vědy filologické; IV. – písemnictví, výtvarné umění a hudba), usnášecími sbory byla valná shromáždění, hospodářským orgánem správní komise. V čele ČAVU stál prezident, v čele tříd předsedové a sekretáři. Všichni funkcionáři včetně generálního sekretáře ČAVU byli voleni na 3 roky s možností opakované volby. Členové se dělili na čestné, řádné, mimořádné, dopisující (zrušeno v roce 1923) a přespolní (od roku 1931 zahraniční). Stanovami z roku 1890 byl počet řádných členů určen na 57, stanovami z roku 1923 a dodatky z roku 1931 byl tento počet zvýšen. Vědecká činnost ČAVU se soustředila ve třídách, které zřizovaly k řešení vědeckých problémů krátkodobé či dlouhodobé komise. Z některých komisí vznikly po roce 1945 samostatné ústavy (Ústav pro jazyk český, Ústav pro českou literaturu). ČAVU vykazovala bohatou publikační činnost (Rozpravy, Almanach, publikace jednotlivých tříd). Na pokrokové tradice ČAVU navázala Československá akademie věd, v současnosti pak Česká akademie věd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 12. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albert Vojtěch, Emanuel, Jitka Kobilková, Josef Hlávka, Praha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: