červnové povstání 1848Svatodušní bouře – povstání 12. až 17.6.1848 v Praze, vyvrcholení revoluce 1848-1849 v českých zemích. Bylo vyprovokováno císařským vojskem pod velením generála Windischgrätze v době konání Slovanského sjezdu. V jeho čele stáli radikální demokraté, liberálové se od něj distancovali. Po pětidenních bojích na barikádách podlehli povstalci (mezi nimiž převládali studenti a dělníci) přesile Windischgrätzova vojska, které znemožnilo spojení revoluční Prahy s venkovem. Po porážce povstání byly zrušeny všechny císařovy sliby, rozpuštěn Národní výbor a zahájena perzekuce všech demokratických sil v Čechách. Potlačení červnového povstání roku 1848 znamenalo první významný úspěch kontrarevoluce v habsburské monarchii v revolučním období 1848-1849.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Kandidus Ferdinand Windischgrätz, Michail Alexandrovič Bakunin, Národní výbor, Praha, Slovanský sjezd.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: