Černá HoraEvropa
Oficiální název státu: Republika Černá Hora (Republika Crna Gora, anglický název: Montenegro) Kontinent: Evropa Rozloha: 14026 km2 Počet obyvatel: 662000 Hustota zalidnění: 47 obyvatel/km2 Státní zřízení: republika Administrativní členění: 10 žup, 21 menších obecních celků (občin) Nezávislost od: 3.6.2006 Hlavní město: Podgorica (asi 120000 obyvatel) Nejvyšší hora: Bobotov kuk, 2525 m n.m. Národnostní složení: Černohorci 62%, Srbové 10%, Albánci 6,6%, Muslimové 14,6%, Chorvati 1% Náboženství: pravoslavní, muslimové, katolíci Úřední jazyk: srbština Měna: euro Území dnešní Černé Hory bylo ve starověku osídleno Ilyry. Ve 3. století př.n.l. zemi ovládli Římané, po rozpadu jejich říše připadlo území Byzanci. V 6. století do země přišli první Slované. V 10. století zde vzniklo knížectví Zeta, které úspěšně bojovalo s Byzantinci. V 15. století oblast dobyli osmanští Turci. Část obyvatel Zety poté odešla do nepřístupných horských oblastí, kde založila nezávislý stát Černá Hora. Vládli zde pravoslavní metropolité, v roce 1852 se země stala světským knížectvím a roku 1910 královstvím. Za balkánských válek (1912–1913) značně rozšířila své území. V roce 1918 se Černá Hora stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (pozdější Jugoslávie), roku 1946 Černohorci hlasovali pro přijetí federální jugoslávské ústavy. V roce 1992 země společně se Srbskem zůstala členem zmenšené Jugoslávie, hnutí za úplnou nezávislost vyvrcholilo roku 2006 vyhlášením samostatné republiky. V současnosti stojí v čele státu prezident Filip Vujanović.

Datum vytvoření: 2. 10. 2006
Datum aktualizace: 30. 3. 2007
Autor: mim

Odkazující hesla: Balkán, Herceg-Novi, klubaši, Srbsko a Černá hora.

Reklama: