celulosaOrganická chemie

[Latina + řečtina ], celulóza – přirozená makromolekulární látka, glukózový neredukující polysacharid, (C6H10O5)n, relativní molekulová hmotnost asi 200 000. Je základní stavební hmotou rostlinných tkání. Získává se většinou ze dřeva jehličnatých stromů odstraněním ligninu a ostatních necelulózových látek. Nejvíce se celulosa využívá v papírenském průmyslu. Celulosa je také důležitou surovinou pro výrobu některých derivátů xanthátů, nitrátů, acylderivátů, alkylderivátů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: bioplyn, brvitky, buničina, celofán, Cytophaga, Dinobryon, fibrila, glukosa, glykosidy, hemicelulózy, hydrocelulóza, korek, lignifikace, lignocelulózový komplex, myxobakterie, nevyužitelné polysacharidy, nitrocelulosa, polysacharidy, Průmysl papíru a celulózy, rákos, sacharidy, všekazi.