Burgundské královstvíHorní Burgundsko, původně spolu s Lotrinskem zvláště úděl Karlovců Lothara I. a Lothara II., meersenskou smlouvou z roku 870 připadlo východofranské říši, roku 888 se osamostatnilo pod vládou Welfů. Zpočátku omezeno na oblast jižního Švýcarska (tzv. království jurské), postupně (928-932) Welfové získali i Dolní Burgundsko. Od 11. století ekonomický rozkvět Burgundského království (tranzitní obchod z Itálie do Champagne a Porýní). Vládnoucí rodina vymřela Rudolfem III., na setkání německého a francouzského panovníka roku 1033 potvrzen jako dědic Burgundského království Konrád II. Burgundské království bylo od té doby spojeno osobou krále s římsko-německou říší. Viz také Arelatské království.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Burgundské království, Burgundské království.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: