Britsko-ruská dohodaFakticky koloniální dohoda. Stala se podobně jako Srdečná dohoda základem širšího spojenectví mezi Velkou Británií, Ruskem a Francií. Byla výsledkem dlouhých jednání vedených od roku 1898 a přerušených rusko-japonskou válkou a revolucí v roce 1905, mezi Ruskem a Velkou Británií. Podle smlouvy byla 31.8.1907 rozdělena Persie (dnešní Irán) na tři sféry: severní ruskou, jižní britskou, a střední neutrální. Afghánistán zůstával v britské sféře vlivu, přičemž se Británie zavázala nezasahovat do vnitřních záležitostí. Obě smluvní strany se zavázaly respektovat teritoriální integritu Číny a její suverenitu nad Tibetem. Na rozdíl od obdobné Srdečné dohody mezi Velkou Británií a Francie byla britsko-ruská dohoda méně určitá a britsko-ruské spory na Středním a Dálném Východě definitivně nevyřešila. Stejně tak neměla dohoda s Ruskem jednoznačnou podporu britského veřejného mínění, tradičně velmi kritického k ruské vnitřní politice. Přestože smlouva neměla žádné evropské či zejména protiněmecké implikace, v průběhu mezinárodních krizí před rokem 1914 vedla k dalšímu sbližování britsko-ruské politiky.

Datum vytvoření: 4. 11. 2008
Datum aktualizace: 4. 11. 2008
Autor: -VS-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: