břevnovský klášterKřesťanské stavby

Nejstarší sídlo řádu benediktýnů v Čechách, založen roku 993. Klášterní areál s konventem a prelaturou postavený P. I. Bayerem (1708–†1709), K. Dienzenhoferem (1709–†1722) a K. I. Dienzenhoferem, kostel sv. Markéty postavený v letech 1708–1715 pravděpodobně podle projektu K. Dienzenhofera, presbytář a zvonice snad K. I. Dienzenhoferem. Výzdoba zahrnuje mj. nástěnné malby J. J. Steinfelse, oltářní obrazy P. Brandla, soubor plastik M. V. Jäckela a nástěnné malby C. D. Asama v prelatuře. Archeologickým výzkumem odkryt kostel sv. Vojtěcha, vybudovaný v letech 1039–1045 Břetislavem I., trojlodní bazilika s trojlodní kryptou, transeptem a závěrovymi apsidami.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Břevnov, Guntharius Vintíř, Jan Anastaslus Opasek, Praha, Sázavský klášter.