Bořivoj SrbaBiografie / Divadlo

*19.11.1931 (Bílovice nad Svitavou, Československo) – †3.5.2014 (Brno, Česká republika), významný český teatrolog, divadelní historik a teoretik, dramaturg a pedagog. Vystudoval reálné gymnazium v Brně (1945–1951) a poté dramaturgii a divadelní vědu na brněnské JAMU (1951–1955). Po ukončení studií byl dramaturgem Divadla bratří Mrštíků (pozdější Městské divadlo Brno), v letech 1959–1967 pracoval jako hlavní dramaturg Mahenovy činohry Státního divadla v Brně (dnešní Národní divadlo Brno), kde společně s Milošem Hynštem a Evženem Sokolovským vytvářel program politicky angažovaného divadla, inspirovaného českou a světovou avantgardou, a výrazně tím ovlivnil její tehdejší podobu. V letech 1958–1971 působil jako pedagog na JAMU a od roku 1961 též na divadelněvědním oddělení filozofické fakulty v Brně (na obě školy se vrátil jako profesor po roce 1990 po dvacetileté přetržce, způsobené normalizačními postihy). V roce 1967 stál spolu se svými žáky režie na JAMU Peterem Scherhauferem, Evou Tálskou a Zdeňkem Pospíšilem u zrodu Divadla Husa na provázku, kde do roku 1972 působil jako umělecký vedoucí a dramaturg. Souběžně se od konce padesátých let věnoval práci divadelně teoretické a historické, od roku 1963 jako vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v Praze (zabýval se zejména českou divadelní avantgardou a osobností E. F. Buriana). Přispíval do řady periodik (Česká literatura, Divadelní revue, Hudební věda, Panoráma, ROK, Svět a divadlo, Universitas aj.) a byl autorem mnoha odborných publikací (Poetické divadlo E. F. Buriana, O nové divadlo, Umění režie, Více než hry, Múzy v exilu aj.). Patřil k osobnostem, které výrazně ovlivnily vývoj českého divadla i divadelní vědy druhé poloviny 20. století.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 1. 2021
Autor: PST

Odkazující hesla: Evžen Sokolovský.Reklama: