Bernardinus TelesiusBiografie / Filozofie

[Telézius], *7.11.1509 (Cosenza) – †2.10.1588 (Cosenza), italsky Bernardino Telesio, italský renesanční filozof, materialista, hylozoista s deistickými nedůslednostmi. Vyhlašoval nutnost vysvětlení přírody z ní samé, za pomoci co nejmenšího počtu principů a na základě zkušenosti, „aby se lidé stali nejen poznavateli všeho, nýbrž i ovladateli všeho“. Své vlastní ideje stavěl proti Aristotelovi. V jeho v podstatě deistickém názoru se příroda jeví jako hmota se dvěma činnými silami (teplo a chladno), jimiž chce nahradit aristotelský dualismus látky a formy. Svět je mu uzavřeným celkem, do něhož nic nevstupuje zvenčí. Hmota, jejíž procesy jsou vysvětlovány zřeďováním a zhušíováním, se nemění, nemůže být ani vytvořena, ani zničena. Ani oblast duševního není podle Telesia něco vzhledem k hmotě vnějšího, hmota je oduševnělá. Prozřetelnost boží však Telesiovi řídí mechanické dění prvků a vede je k ustavení jednotlivých konkrétních forem bytí, finitismus je u Telesia jen výsledkem naturalistického mechanicismu. V teoretickém poznání pokládal smyslovou zkušenost za jediný zdroj vědění. Též morálka je redukována na smyslový hédonismus. Telesiova přírodně filozofická koncepce tak připravila cestu G. Brunovi, T. Campanellovi, F. Baconovi, T. Hobbesovi. Hlavní dílo: De natura juxta propria principia (O přírodě podle jejích vlastních principů).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: hylozoismus, rozpor.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: