asimilace rostlinBotanika

Procesy vedoucí k zabudování a využití vnějších anorganických, ale i organických látek a energie při stavbě rostlinného těla. Asimilace rostlin je součástí rostlinného anabolismu (anabolických reakcí) také asimilace dusíku, fotosyntéza.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 5. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: afotická zóna, amylofilní, chromatická adaptace, emerzní rostliny, eufotická zóna, LAI, mezofyl, průduch, řasy, sciofyt.