asimilacePsychologie
Psychologie vedle akomodace základní forma adaptace organismu, související s tělesným metabolismem. Představuje přijímání a zpracovávání látek a energií z vnějšího světa na látky a energie, které jsou nutné k reprodukci života a k energetizaci chování. Podle J. Piageta je asimilace součástí interakce jedince s okolím v tom smyslu, že subjekt aktivně přetváří předměty reálné či symbolické povahy podle své vnitřní struktury a takto si je osvojuje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: sociální přizpůsobení, učení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: