Aristippos z KyrényAntické Řecko
*asi 435 – †asi 355 př.n.l., řecký filozof, Sokratův žák, zakladatel kyrénské školy. Hédonistickou etiku, považující za dobro slast a rozkoš, spojil se senzualismem v teorii poznání, podle níž jsou lidem dostupné pouze počitky, které jsou pak pramenem poznání i kritériem dobra. Stěstí se podle A.ristipposa skládá z dílčích slastí v jemném pohybu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: blaho, hédonismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: