antropologická teorieTeorie a směr ve folkloristice, vzniklý ve Velké Británii v 60. letech 19. století a rozšířený ve světové vědě počátkem 20. století, představovaný E. B. Tylorem, A. Langem, J. J. Frazerem a dalšími. Vysvětloval shody v mytologii a folklóru různých národů a ras působením obecných zákonitostí duchovní tvorby, jež jsou společné všemu lidstvu. Někteří jeho představitelé se omezovali na "obecnou antropologickou podstatu" člověka, jiní věnovali pozornost také formám a způsobu života. Shody v typech, motivech a námětech v lidovém podání mohly proto vznikat nezávisle na sobě. Představitelé antropologické teorie byli vesměs stoupenci evolucionismu; přinášeli však bohatý faktický materiál o historických stupních vývoje folklóru u četných národů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: