animatismus[Anymatyzmus, latinsky animatus, oduševnělý], víra ve všeobecné oduševnění přírody nebo jejích jednotlivých částí, charakteristická pro náboženství prvobytné společnosti. Termín zavedl roku 1900 britský badatel R. Marett. Animatismus není totožný s hylozoismem ani s animismem. Někteří učenci se domnívají, že animatismus představoval dřívější stadium ve vývoji náboženství než animismus. Tak L. J. Šternberg rozlišoval tři stadia ve vývoji světonázorových představ prvobytné společnosti: a) víra ve všeobecné oduševnění přírody – animatismus b) víra v duchy jako osobní nematerialismus duchovní bytosti v přírodě c) víra v duše – animismus. Problém, zda animatismus předcházel vzniku animismu nebo s ním existoval současně, není dosud vyřešen.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Robert Ranulph Marett.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: