alkalické zeminyAnorganická chemie
Starší označení pro skupinu těžkotavitelných oxidů kovů; například oxid vápenatý (teplota tání 2585 °C), strontnatý (teplota tání 2430 °C), barnatý (teplota tání 1923 °C), které reagují s vodou za tvorby hydroxidů. Největší význam má oxid vápenatý, tzv. pálené vápno, který se připravuje tepelným rozkladem uhličitanu vápenatého (kalcitu) při teplotě 900 °C.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkalický, hliník, hydroxid barnatý, vodík.