Alexandros z AfrodiziadyBiografie / Filozofie
*konec 2. století – †začátek 3.století, řecký filozof, peripatet, vyučujicl v Athénách, komentátor a pokračovatel Aristotela. Vystupóval proti stoicismu z pozic meterialismu vyloženého aristotelismu, připomínajícího pozdější nominalismus. Hájil svobodu vůle proti stoickému determinismu a odmítal nesmrtelnost duše. Na jeho myšlenky navázali renesanční myslitelé, například P. Pomponazzi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-