AischylosBiografie
[Ajschilos], *525 nebo 524 – †456 nebo 455 př.n.l., řecký dramatik. Známo 82 titulů tragédií a satyrských dramat; z nich vedle řady zlomků dochováno v úplnosti 7 tragédií: Prosebnice, Peršané, Sedm proti Thébám, Upoutaný Prométheus a dramatické trilogie Oresteia (Agamemnón, Oběť na hrobě; Usmířené Litice), jež je jedinou dochovanou řeckou trilogii. Kromě Peršanů, jejichž námětem je oslava vítězství athénského loďstva nad Peršany u Salamíny roku 480 př.n.l., čerpal Aischylos dramatickou látku z mytologie a do konfliktů postav promítal konflikty starých a nových společenských, náboženských, právních a mravních principů. Aischylos je považován za zakladatele řeckkého a tím vlastně evropského dramatu; zavedl druhého herce a tak vytvořil dramatický dialog. Pro Athéňany se stal Aischylos národním básníkem a učitelem občanských ctností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolphe Appia, antické divadlo, Arnold Szyfman, Božena Půlpánová, Claironová, Démétrios Triklinios, drama, František Kupka, Helga Čočková, hieros gamos, Ivan Luťanský, Klytaiméstra, Lykurgos, Marie Bellová, Miloš Hynšt, monodrama, omne verum simplex, Orestes, osud, Peter Hall, řecká literatura antická, řecké antické divadlo, tragédie, trilogie, Zdeněk Rossmann.