zvětšovací mohutnostOptika
Číslo udávající, kolikrát je obraz získaný optickou soustavou větší než zobrazovaný předmět. zvětšovací přístroj, přistroj, jímž se z negativu získává zvětšený pozitiv. V podstatě obrácený fotografický přístroj doplněný zdrojem světla. Obraz se promítá na fotografický papír, zvětšení je úměrné vzdálenosti předlohy od průmětny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: