zvětráváníMineralogie
Změny ve složení minerálů a hornin působením povrchových činitelů, tj. atmosféry, vody, ledu, kolísání teploty, činností organismů; jde o proces přizpůsobení se povrchovým podmínkám za vzniku různých produktů zvětrávání. Rozlišuje se zvětrávání mechanické (fyzické), chemické, biologické; obvykle se vzájemně doplňují. Podmořské zvětrávání viz halmyrolýza.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hunova kazatelna.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: