zrychleníFyzika

Akcelerace – značí se \(a\), časová změna vektoru rychlosti

\(a = {{dv}\over{dt}}\)   kde \(v\) je rychlost, \(t\) čas.

Zrychlení obecného křivočarého pohybu lze vektorově rozložit na dvě složky: normálové zrychlení a tečné zrychlení. Jednotka zrychlení je 1 m.s-2. Zrychlení hmotného bodu je úměrné síle, která jej působí, a nepřímo úměrné hmotnosti hmotného bodu. Viz také Newtonovy zákony, tíhové zrychlení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: d'Alembertův princip, normálové zrychlení.